[ Home ]

[ English ]Dlaczego liczyć wielowymiarowo?

Wiele obecnie stosowanych metod obliczeniowych do analizy energetycznych własności konstrukcji budowlanych, pomieszczeń i budynków, opiera się na jednowymiarowym, stacjonarnym modelu przepływu ciepła (to znaczy na podstawie prostych, jednowymiarowych współczynników przepływu ciepła U i powierzchni). Takie nadmierne uproszczenie prowadzi często nie tylko to rozczarowująco złych własności energetycznych ukończonych budowli, ale również do wyjątkowo wysokich kosztów z powodu

  • wielowymiarowa analiza gęstości przepływu ciepła przy pomocy programu AnThermnieoczekiwanie wysokiego zużycia energii cieplnej oraz
  • szkód na skutek kondensacji pary wodnej.

Konsekwencje nadmiernego uproszczenia do jednowymiarowych obliczeń, stają się szczególnie odczuwalne przy dzisiejszej tendencji do stosowania wysoko wydajnych izolacji cieplnych budynków. Nieuwzględnienie wpływu mostków cieplnych (np. w miejscach połączeń elementów budowlanych) na wymianę i przepływ ciepła prowadzi, szczególnie w wypadku budowli niskoenergetycznych, do dalece błędnych oszacowań zużycia energii ogrzewczej.

Przeprowadzenie, we wczesnej fazie projektowej, wielowymiarowej (tzn. w dwu- lub trzech wymiarach) analizy krytycznych obszarów konstrukcji budynku, daje wartościowe wskazówki pomagające w podejmowaniu decyzji prowadzących do uzyskania wyraźnie lepszych rezultatów planowania.

Zastosowanie wielowymiarowej metody obliczeniowej pozwala zapobiec kondensacji powierzchniowej pary wodnej jak również powstawaniu grzyba w miejscach łączy konstrukcyjnych (np. podłoga-ściana-sufit, otwory okienne).
 

Dlaczego powinno się w 3D modelować i liczyć? Publikacja Dr. Pont (więcej...)

Prezentacja: Porównanie wyników (temperatury, fRsi) w obliczeniach 2D i 3D (więcej ...)

Porównanie wyników (temperatury, fRsi) w obliczeniach 2D i 3D

2D-Darstellung 3D-Darstellung

Jak widać, jest duża różnica w dokładności obliczeń. Tylko obliczenia w 3D znajdują naprawdę minimum wartości temperatury na powierzchni konstrukcji.

AnTherm 3D Projekt
AnTherm 3D Projekt

Zainteresowany? Wyślij wiadomość aby otrzymać więcej informacji.

Albo wypróbuj teraz wersję demonstracyjna !

AnTherm trójwymiarowa nawigacja (wideo)

Wytłumaczenie trójwymiarowej nawigacji przy graficznej analizie wyników (YouTube Video, 1' 50'')

Więcej materiałów wideo znajduje się na AnTherm Channel na YouTube.

Home
Wärmebrücken berechnen (AnTherm)
Psi-Wert Rechner
U-Wert Rechner
Luft-Hohlraum Rechner
Grenzfeuchte (Kondensfeuchte) Rechner
METEONORM - Klimadatenbank und Wettergenerator
Thermal Bridges Calculation (AnTherm)
Psi-Value Calculator
U-Value Calculator
Air Cavity Calculator
Condensing Humidity (dew point) Calculator
METEONORM - Climate- and Weather Generator
Mostki cieplne (AnTherm)
METEONORM - generator Klimatu i Pogody
CE Gefährdungsanalyse MaschCE
CE Hazard Analysis MaschCE
CE Analiza zagrozen MaschCE
SolRad3 Sonnenstrahlung
GEBA Gebäudesimulation
Bücher Bauphysik

AnTherm
Mostki cieplne
Cechy programu
Narzędzie
Dyfuzja pary
+ Zestawy Funkcji +
Demo & Downloads

Wizualizacja
3D Nawigacja
Wymogi Techniczne
Użytkownicy AnTherm-a
>>> N E W s <<<
>>> Zamówienie <<<
>>> Cennik <<<
 

Visit AnTherm Blog ...
Visit AnTherm Gallery ...
Visit AnTherm Videos ...
Search & Find ...
Sitemap
 

Copyright © Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT